Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

2.01 Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Városüzemeltetés:

- Egyedi Lakástulajdonosok, Társasházak és Lakásszövetkezetek Egyesülete felújítási alapjának támogatása

- Panelprogram, illetve azok Alprogramjai és az Otthon Melege Program működtetése

- Energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató program működtetése

 

Köznevelés:

- óvodai vízhez szoktató program biztosítása

 

Sport:

- önkormányzat által meghatározott kiemelt sportágak (labdarúgás, kosárlabda, kajak-kenu, triatlon) támogatása

- köznevelési intézményekhez kötődően működő diáksport egyesületek úszásoktatásához létesítményhasználat biztosítása

 

Egészségügy:

- szakellátás biztosítása

 

Kultúra:

- közérdekű muzeális gyűjtemény fenntartása

 

Szociális ellátások:

- év végi támogatások
- hulladékszállítási díjtámogatás és kábel TV előfizetési díjtámogatás
- a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatása
- fiatalok életkezdési támogatása
- születési támogatás
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott adósságcsökkentési települési támogatás
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás
- hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása
- idősek átmeneti elhelyezésének biztosítása
- idősotthoni ellátás biztosítása
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj biztosítása
- önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatása

 

Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások:

- szociális alapú intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény,

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés,

- táboroztatási támogatás,

- iskolakezdési támogatás.

 

 Egyéb:

- önkormányzati közalapítvány működtetése,

- alapítványi támogatás,

- civil szervezetek támogatási  alapjának működtetése,

- városi informatikai hálózat működtetése,

- Tiszaújváros Kártya alkalmazása,

- egyéb támogatások.