Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

2.02 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Postacím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Ügyfélfogadási cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Péntek: 8:00-12:00

A Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatójának ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12.00

Ügyfélfogadás Tiszaszederkény városrészben:
Helye, postai címe: Szolgáltató-Ház, 3580 Tiszaújváros, Bocskai u. 33.

Tiszaszederkény városrész ügyfélfogadási rendje:
Minden hónap páratlan hetének csütörtökén: 10:30 - 12:00

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/