Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

1.4 Közalapítványok

1.4. Közalapítványok

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított közalapítványok

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Azon közalapítványok neve, amelyeket az Önkormányzat alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Alapító okirat elérhetősége: letölthető innen.

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A kuratórium elnöke: Makrai Marianna

A kuratórium titkára: Bozsó Gyuláné

Tagjai: Bogdán Magdolna, Dr. Pető Gabriella, Dr. Balázs Emese, Fodorné Szabó Valéria

Felügyelő szerv tagjai: Jakab Dénes, Konczné dr. Ujj Éva, Fekete Anikó