Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:

  • A Szociális csoport vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó anyagi és eljárásjogi jogszabályi előírások érvényesülése tárgyában folytatott le ellenőrzést. A szakmai ellenőrzés során megállapítást nyert a vizsgálattal érintett – 2017. január 1. és 2017. december 31. napja közti időszakban rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása tárgyában keletkezett 10 db, jogerősen lezárt – ügyiratokban határidőben történő döntéshozatal, minden ügytípusban rendkívül alapos, kifogástalan és jogszabályszerű eljárásvitel tapasztalható.
  • A helyi önkormányzati szociális, valamint gyermekjóléti alapellátások, a pénzbeli ellátások és a személyes gondoskodást biztosító rendeletek törvényességi ellenőrzését folytatta le a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2021. júliusban.


Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről (4225/2008. 170/Ökth.)

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata belső kontrollrendszer kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről (128/2014. (VIII.28.) számú határozat)

pdfA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése

pdfAz önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2021.


Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzatra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

pdf2018. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzése

pdf2020. évi állami támogatás igénylés megalapozottságának ellenőrzése

pdf2019. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzése

pdf2021. évi állami támogatás igénylés megalapozottságának ellenőrzése

pdfHelyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv: "Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben" című projekt

pdfHelyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv: "Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése" című projekt

pdf2020. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzése

pdf2022. évi állami támogatás hatósági ellenőrzése

pdf2021. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzése

pdf2023. évi állami támogatás igénylés megalapozottságának ellenőrzése

pdf2022. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzése


A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Közvélemény-kutatás adatai:

Közvélemény kutatás 2009:

1_Vezetői összefoglaló

2_Ábrák_1

3_Ábrák_2

4_Nyitott kérdések

5_Összehasonlító adatok

6_Gyorsjelentés

7_Kérdőív

 

Közvélemény-kutatások

KSH honlapja:

www.ksh.hu


Működési statisztika (az adatszolgáltatásért valamennyi szervezeti egység felel)

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika iktatott ügyiratokról:

2012. évi iktatott ügyiratok

2012. évi önkormányzati hatósági ügyek

2012. évi államigazgatási hatósági ügyek

2013. évi iktatott ügyiratok

2013. évi önkormányzati hatósági ügyek

2013. évi államigazgatási hatósági ügyek

2014. évi iktatott ügyiratok

2014. évi önkormányzati hatósági ügyek

2014. évi államigazgatási hatósági ügyek

2015. I. félévi iktatott ügyiratok

2015. II. félévi iktatott ügyiratok

2015. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2015. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2015. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2015. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2016. I. félévi iktatott ügyiratok

2016. II. félévi iktatott ügyiratok

2016. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2016. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2016. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2016. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2017. évi iktatott ügyiratok

2017. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2017. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2017. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2017. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2018. évi iktatott ügyiratok

2018. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2018. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2018. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2018. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2019. évi iktatott ügyiratok

2019. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2019. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2019. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2019. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2020. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2020. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2020. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2020. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2020. évi iktatott ügyiratok

2021. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2021. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2021. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2021. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2022. évi önkormányzati hatósági ügyek

2022. évi államigazgatási hatósági ügyek

2023. évi önkormányzati hatósági ügyek

2023. évi államigazgatási hatósági ügyek


Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály

Adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi programról szóló Korm. rendelet alapján:
- Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
- Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól
www.ksh.hu


Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály:

  • alapinformáció a települési önkormányzat illetékességi területén működő infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről,
  • mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ráfordítások,
  • jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról.