Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

3.3 Működés

A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

 

Támogatások

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezett-jeinek neve

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások

 

Szerződések

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések

 

Koncessziók

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Nincs ilyen. 

 

 Egyéb kifizetések

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Egyéb kifizetések

 

 Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Tiszaújváros Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben

Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése

Tiszaújváros Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése

A tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése

 

 Közbeszerzés

 

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzések

http://onkormanyzat.tujvaros.hu