Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

2019. évi EP választások

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztársasági elnök 2019. május 26-ra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján választási szervnek minősül a választási bizottság és a választási iroda.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A választási irodák a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat végeznek. Bővebb, általános jellegű információt a www.valasztas.hu honlapon talál.
A választási szervek működésével és a választással kapcsolatos tudnivalókat, hasznos információkat az alábbi linkek valamelyikére kattintva ismerheti meg:

Választási Bizottság

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 333. §-a alapján az Európai Parlament tagjainak választásán a következő választási bizottságok működnek:

  1. Nemzeti Választási Bizottság,

  2. területi választási bizottság,

  3. szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság).

A fentiek alapján az Európai Parlament tagjainak választásán az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Biztosság (OEVB), valamint a Helyi Választási Bizottság (HVB) nem működik. Tiszaújváros tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) tagjai az alábbiak:

Választott tagok:
Elnök: Dr. Murányi Zsolt Vilmos
Elnökhelyettes: Tergaleczné dr. Nagy Ilona
Tag: Dr. Gyurcsik András
Póttag: Dr. Hodobay Ágnes Zsuzsanna
Póttag: Dr. Kozslik István Béla

TVB hivatali helyisége, elérhetősége:

Cím:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság
Postai cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefon: 46/517-713
Fax: 46/352-525
E-mail: tvb@hivatal.baz.hu