Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017. április 27-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a 2015. évi „B” és a 2016. évi „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyósítására, illetve a folyósítás megszüntetésére

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői megbízására vonatkozó vélemény kialakítására

4. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, javaslat a 2016. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére és a vezetői bér meghatározására

5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására

6. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos döntésre

7. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntésre

Nyilvános ülés:

1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a 2017. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

6. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés jóváhagyására, továbbá az intézmény működését érintő döntések meghozatalára

7.a. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat benyújtására

b. Javaslat az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázat benyújtására

8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, javaslat a 2016. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére és a vezetői bér meghatározására

9. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2016. évben végzett tevékenységéről

10. Egyebek a.) Javaslat határidő módosítására

Kérdések 

jszabolcs

Tisztelt Látogató! 

Szeretettel köszöntöm Önt a Polgármesteri Hivatal honlapján.

 Dr. Juhos Szabolcs

jegyző

sulykorlatozas225

foldb

eper

50jubil

beru

tkartya

tefikam

rendeletek

ELSZGP

Kormányablak

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

Ügyfélfogadás:

  •     Hétfő: 07:00 – 17:00
  •     Kedd: 08:00 – 18:00
  •     Szerda: 08:00 – 18.00
  •     Csütörtök: 08:00 – 18:00
  •     Péntek: 08:00 – 18:00

Telefonszámok:

Járási titkárság: 49/795-224
Információ: 49/795-244
Kormányablak: 49/795-242

Üzenjen nekünk!

Email:
Tárgy:
Üzenet:
SPAM kérdés: 5 + 3?

telepkep

Településképi ügyek

2013. július 01-én hatályba lépett a településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás, a településképi kötelezés, valamint a főépítészi egyeztetés szabályairól szóló 11/2013. (VI.05.) számú önkormányzati rendelet, melynek rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

its225

E-Közigazgatás

kekkh magyahu mak

Copyright © 2015. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal