Közlemény - Civilek figyelmébe!

Az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta el a civil szervezeteket érintő alábbi jogszabályokat:

  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: Ectv.),
  • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról.

A fenti jogszabályok néhány §-tól eltekintve 2012. január 1-jén léptek hatályba. Az Ectv. 75. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

Az Ectv. 30. §-ban foglaltak szerint a civil szervezet (a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány) köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

A civil szervezet a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben (2011. évi CLXXXI. törvény) meghatározott módon tesz eleget.

A 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a beszámolót, közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére kell megküldeni, mellyel a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

Az érintett civil szervezet beszámolójának és a szükséges mellékletének papír alapon való letétbe helyezését az OBH 1363 Budapest, Pf. 24. postacímre való beküldésével, a közhasznú szervezet letétbe helyezési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala értesíti azon civil szervezeteket, amelyek az önkormányzat éves költségvetéséből közvetlen támogatásban részesülnek, illetve azon egyesületeket, civil szervezeteket, amelyek az egyesületek, civil szervezetek részére meghirdetett pályázaton támogatást igényelnek, hogy a fenti jogszabályok előírásai szerint tegyék meg a szükséges lépéseket beszámolójuk, közhasznúsági mellékletük letétbe helyezésére.

Felhívjuk az érintett civil szervezetek figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati támogatás kiutalásának feltételeként határozza meg a beszámoló, közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolását, amely történhet a letétbe helyezéséről szóló nyilatkozat, valamint az Országos Bírósági Hivatal letétbe helyezési igazolásának, vagy a postai feladóvevény hitelesített másolatának benyújtásával a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

Polgármesteri Hivatal 

jszabolcs

Tisztelt Látogató! 

Szeretettel köszöntöm Önt a Polgármesteri Hivatal honlapján.

 Dr. Juhos Szabolcs

jegyző

sulykorlatozas225

foldb

eper

50jubil

beru

tkartya

tefikam

rendeletek

ELSZGP

Kormányablak

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

Ügyfélfogadás:

  •     Hétfő: 07:00 – 17:00
  •     Kedd: 08:00 – 18:00
  •     Szerda: 08:00 – 18.00
  •     Csütörtök: 08:00 – 18:00
  •     Péntek: 08:00 – 18:00

Telefonszámok:

Járási titkárság: 49/795-224
Információ: 49/795-244
Kormányablak: 49/795-242

Üzenjen nekünk!

Email:
Tárgy:
Üzenet:
SPAM kérdés: 5 + 3?

telepkep

Településképi ügyek

2013. július 01-én hatályba lépett a településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás, a településképi kötelezés, valamint a főépítészi egyeztetés szabályairól szóló 11/2013. (VI.05.) számú önkormányzati rendelet, melynek rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

its225

E-Közigazgatás

kekkh magyahu mak

Copyright © 2015. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal