Elfekvő készlet értékesítése

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő, a mellékelt táblázatban felsorolt készlet tételeket.

Árajánlatok értékelése:
Tételenként az egyedi árajánlatok összehasonlításával.

A készlet tételt a tételre legmagasabb árajánlatot adó vásárolhatja meg, aki a vételárat egy összegben, a kiállított számla alapján, 8 napon belül megfizeti.

A készlet tételt legkorábban az alábbiak szerint veheti át a nyertes ajánlattevő:

  • banki átutalás esetén a vételár társaságunk bankszámlájára történt beérkezését követő munkanapon 14 óráig
  • házi pénztárba történő befizetés esetén a befizetés napján 14 óráig

A pályázaton való részvétel feltételei:

  • határidőben beadott ajánlati (jelentkezési) lap, csatolva a „Vételi ajánlat a TiszaSzolg 2004 Kft. elfekvő készletére” megnevezésű mellékletet;
  • az ajánlati lapon található nyilatkozat egy pontjának egyértelmű jelölése;
  • a pályázó a pályázatok felbontásán való személyes, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte vagy a pályázó nyilatkozata, hogy nem kíván sem személyesen sem meghatalmazott útján jelen lenni a pályázatok felbontásán;

A személyes megtekintés időpont egyeztetésére kijelölt személy és elérhetősége:

Gazdag László, 06-70/333-7678


Az Ajánlati lap a melléklettel 2019. május 29. 10:00 óráig adható le a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következőket:

„Elfekvő készlet értékesítése.” 

„Az ajánlat nem bontható fel 2019. május 29. 10:00 óra előtt!”

  • az ajánlattevő nevét és székhelyét/lakcímét,
  • „Iktatóban nem bontható fel”.

Ajánlatok felbontásának és elbírálásának ideje, helye:
2019. május 29. 11:00 TiszaSzolg 2004 Kft. I. emeleti tárgyalója

A TiszaSzolg 2004 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül, melynek esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

TiszaSzolg 2004 Kft.

docxAjánlati lap

xlsxElfekvő rakár készlet lista