Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. április 25-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg- és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének meghatározására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

2. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítására

3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (igazgató-helyettesi) beosztás, megbízással történő ellátásához kapcsolódó döntés meghozatalára

5. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének meghatározására

6. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2018. évben végzett tevékenységéről

Kérdések