Kutak engedélyeztetése

TÁJÉKOZTATÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A határidővel kapcsolatos új információ, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak határideje az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében előreláthatólag 2020. december 31-ig meghosszabbításra kerül!

A kutak fennmaradásának utólagos engedélyezési hatásköre megoszlik:

a) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és,
b) a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

1./ A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutak fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a kút nem a kijelölt hidrogeológiai védőidomon és védőterületen található,
 2. legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 3. épülettel rendelkező, vagy beépítetlen ingatlanon van,
 4. magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, ( Amennyiben a fennmaradást kérelmező gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, közintézmény vagy önkormányzat, akkor a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel az engedélyezésre vonatkozóan.)
 5. nem gazdasági célú vízigény. ( Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.)

2./ Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító kutak fennmaradására.

Ha a kút

 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
 • a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, nem gazdasági célú vízigény kielégítése céljából létesült,
 • 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

de

 • kijelölt belső, külső vagy hidrogeológiai védőidomot, védőterületet érint, akkor a kút engedélyezése a vízügyi hatóság jogkörébe tartozik.

3./ Tiszaújváros területének jelentős része hidrogeológiai védőidomot, védőterületet érint, ezért a legtöbb esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el engedélyező hatóságként!

A város alábbi részterületein található kutak fennmaradási engedélyezése tartozik a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe:

Szederkény városrészben:

Táncsics utca
- páratlan oldal a 39.-től a 79. házszámig
- páros oldal a 44.-től a 78. házszámig

Kossuth u.
- páratlan oldal a 39/a –tól a 65. házszámig
- páros oldal az 50.-től a 74. házszámig

Bajcsy-Zs. u.
- páratlan oldal a 63.-tól a 75. házszámig
- páros oldal a 70.-től a 88. házszámig

Szabadság u.
- páratlan oldal az 1.-től a 7. házszámig
- páros oldal a 2.-től a 16/a házszámig

Hunyadi u.
- páratlan oldal az 1-től a 15. házszámig
- páros oldal 2-12/a házszámig


Tiszapart városrész teljes területe


Az engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért.

Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) is megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

Az ingatlan tulajdonosának a kút fennmaradási engedélyét akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy

 • a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). (Amíg a vízilétesítmény létezik - nem kerül szakszerűen eltömedékelésre - addig a fennmaradási engedélyezési eljárást le kell folytatni.),
 • a korábbi tulajdonostól megvásárolt ingatlanon található kút már a birtokbavételt megelőzően is az ingatlanon volt.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal