Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2018. november 29-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Az ülés napirendi pontjai:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat egyes helyi adórendeletek módosítására

2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

3. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadására

4. Javaslat Tiszaújváros 2019. évi rendezvénytervére

5. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2018. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére

6. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladatok ellátásához használatra átadott ingatlanban végzett tevékenységről szóló beszámolók elfogadására

7. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2016-2017. évben végzett tevékenységéről

8. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

9. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében

10. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések