Október 1-jétől változik a forgalmi rend

Tiszaújváros önkormányzata - mint Tiszaújváros közútjainak kezelője - felülvizsgálta a Kertváros és a Tisza-part városrészek lakó-pihenő övezeteiben kialakított, valamint a 35. sz. főút - Örösi út kereszteződésében a kerékpárosok elsőbbségét biztosító jelenlegi forgalom rendet és az alábbi változtatásokról döntött.

A Kertváros Bethlen Gábor, Lévay József, Örösi, Szent István utcák, Margit sétány által határolt területén, mivel rendszeres ügyfélforgalommal rendelkező közintézmények találhatók, valamint az utcák jelenlegi alá-fölérendeltségének megtartása célszerű, a terület lakó-pihenő övezeti jellege megszűnik.

Intézkedés történik a Margit sétányon és a Szent László utcán a lakó-pihenő övezet megszüntetésére, mivel mindkét oldalon járda van.

A Zita, Izabella, Krisztina, Sarolta utcákban és az Erzsébet téren a lakó- pihenő övezet megszűnik és járda hiányában 30 km/h-ás sebességkorlátozott zóna lesz kijelölve.

A Bethlen Gábor, Babits Mihály, Lévay és Sajó utcák által határolt övezeten belül nincs szükség változtatásra. A lakó-pihenő övezet fenntartása a terület kizárólagos lakójellege miatt indokolt.

A Bethlen Gábor és a Vörösmarty utcák nem tartoznak a lakó-pihenő övezetbe, teljes hosszban 30 km/h-ás sebességkorlátozás van érvényben.

Tisza-part városrészben a Verebély László utcán jelenleg 30 km/h-ás sebességkorlátozás van érvényben, a többi terület lakó- pihenő övezet kijelölésű. Az utcák jelenlegi alá-fölérendeltségének megtartása célszerű, így a lakó-pihenő övezet jelleg megszűnik és a városrész egységesen 30 km/h-ás sebességkorlátozott zóna lesz.

Az Örösi út kereszteződésében a 35. sz. főúttal párhuzamosan haladó kerékpárút - a jelenlegi forgalmi rend szerint - „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblával védett a közúti forgalommal szemben. Ez a forgalmi rend a főútról az Örösi útra beforduló járművek kötelező megállásával nagymértékben zavarja a főút forgalmát. Mivel a kerékpárút városi szakaszának további három csomópontjánál sincs a kerékpárosoknak elsőbbségük, ezért indokolt e csomópont esetében is a forgalmi rend megváltoztatása, vagyis a kerékpárosok elsőbbségének megszüntetése.

Kérjük a közlekedés minden résztvevőjét, hogy a változtatások figyelembevételével közlekedjenek óvatosan és balesetmentesen.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal