Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében. Az ülés napirendi pontjai:

Zárt ülés:

1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére

2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

3. Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítéséből adódó feladatok végrehajtására

4.Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a város közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntésekre

5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra, valamint a pályázatok elbírálási szempontrendszerének módosítására

6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat a képviselő-testület mellett működő Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának megválasztására

8. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

Kérdések