Hulladékudvar működési szabályzata

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékudvarokat a szolgáltatási terület valamennyi lakossági felhasználója igénybe veheti az alábbi feltételekkel:

A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE

A háztartásban keletkező

Nem veszélyes hulladékok

  • építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke);
  • termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
  • papír és karton, üveg, műanyagflakon, fólia;
  • zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;
  • nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);
  • elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kisméretű háztartási készülékek);
  • fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.);
  • sütőolaj.

Veszélyes hulladékok

szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó.

A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK A FELTÉTELEI:

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint a közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat (csekk, banki átutalási igazolás) másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában,- a hatályos jogszabályok előírásai értelmében - az átvételt meg kell tagadnunk.

A hulladékok elhelyezése díjtalan.

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE :

A hulladékudvarban ingatlanonként

  • negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,
  • évente 1100 kg veszélyes hulladék adható le.

A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban.

A magánszemélyeknek kötelessége a hulladékokat a (hulladékudvarokban található mérlegekkel) mérlegelhető formában (bezsákolva, kötegelve, stb.) beszállítani a hulladékudvarba.

A BMH Nonprofit Kft. által Tiszaújvárosban üzemeltetett hulladékudvar helye és nyitvatartási ideje:

Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Perényi Péter u. 1144/39.

Hétfő - Péntek: 10.00-18.00

Szombat: 8.00 - 16.00

A hulladékudvarok használatának szabályairól, nyitvatartásáról a www.bmhnonprofit.hu weboldalon is tájékozódhatnak.