Szemétdíj-hátralék

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NKHV Zrt.) jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá a díjhátralékok kezelésére és beszedésére.

Az NKHV Zrt. az RMRC Kft.-t bízta meg a díjhátralékok beszedésével. Amennyiben az ingatlanhasználó az NKHV Zrt. hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó számláját nem fizeti ki, úgy a díjhátralékot az RMRC Kft. által megbízott személy részére a személyes megkeresés alkalmával történő befizetéssel is teljesítheti.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal