Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

T Á J É K O Z T A T Á S
szünidei gyermekétkeztetésről

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja .

A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá, azon alap- vagy középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2017. október 30., 31., november 2., 3. ), a téli szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2017. december 27., 28., 29., 2018. január 2.) , a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon (2018. március 29., április 3. ) keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2017. október 27., a téli szünetre vonatkozóan 2017. december 22., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2018. március 28.

A formanyomtatvány beszerezhető:

  • Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
  • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
  • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
  • a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Felhívom a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy nem szükséges a nyilatkozatot benyújtani, ha a gyermek a szünidei étkezést nem igényli.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal