Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzata 2011. március 31-én (csütörtökön) 14 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Az ülés napirendi pontjai:

Zárt ülés:

1./ Javaslat személyi kérdések megtárgyalására

2./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi üzleti terveire és az ügyvezetők prémiumaira (TiszaSzolg 2004 Kft., Tisza Média Kft.)

Nyílt ülés:

1./ Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2./ Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 20/2002. (IX.06.) rendeletének módosítására

3./ Beszámoló a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Tiszaújváros helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2010. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

4./ Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

5./ Javaslat Tiszaújváros és térsége középtávú fejlesztési stratégiája elkészítésének tárgyában kötött vállalkozási szerződés felmondására

6./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi üzleti terveire és az ügyvezetők prémiumaira (Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.)

7./ Javaslat javadalmazási szabályzatok módosítására

8./ Javaslat az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet kérelmének támogatására és a Biztonság Napja program időpontjának módosítására

9./ Javaslat a közoktatási és kulturális intézmények működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

10./ Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálására

11./ Javaslat szolgálati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására

12./ Javaslat Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

13./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

14./ Egyebek :

  • Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozottXI/173/2011. 31/Ökt. határozat 76./és 77./ pontja végrehajtási határidejének módosítására