Önkormányzati kitüntetések március 15. alkalmából

Állami és egyéb kitüntetettek

Fekete Béla újságíró

Újságírói életműve elismeréseképpen a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Elnöksége Aranytoll kitüntetésben részesítette. A kitüntetést 2011. március 11-én, pénteken a Magyar Sajtó Házában vette át, a Magyar Sajtó Napja alkalmából megtartott ünnepség keretében.

Önkormányzati kitüntetettek

Bene Csaba

gyakorlati oktatásvezető
1981 óta az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa, pályáját műszaki oktatóként kezdte. 2000 óta gyakorlati oktatásvezetői munkakört tölt be. Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel és odaadással végzi, segítőkészsége, türelme, embersége révén az intézmény meghatározó személyiségévé vált. Pedagógusi tevékenysége mellett eredményesen látja el a katasztrófavédelem területét érintő feladatait is. Az oktató-nevelő munka, valamint a gyakorlati oktatás területén végzett harminc éves magas színvonalú szakmai tevékenysége és a pedagógusi élethivatás mellett elkötelezett életpályája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Kavicsánszki Mihály

műszaki tanár
1977-től dolgozik elektrotechnika-elektronika szakos tanárként az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Munkáját nagy elhivatottsággal, lelkiismeretességgel, a diákok iránti elkötelezettséggel és szeretettel végzi. Az elektronika számos témakörének tanórai anyagát készítette el, részt vett tankönyvírásban is, valamint hozzájárult az Országos Digitális Tudástár elektronikai tananyagának kidolgozásához. Az oktató-nevelő munka területén végzett közel három és fél évtizedes magas színvonalú szakmai munkája, és a pedagógusi élethivatás mellett elkötelezett életpályája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Csengéné Bányász Terézia

kollégiumi nevelőtanár
1980-tól dolgozik az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban, jelenleg a kollégium nevelőtanára, nevelőtestületének munkaközösség-vezetője és igazgatótanácsának tagja. 2000 óta nagy odafigyeléssel végzi a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat, kimagaslóan sok önkéntes munkát vállal a diákok számára szervezett ismeretterjesztő és mentálhigiénés programok, vetélkedők összeállításával és lebonyolításával. Csoportvezetőként diákjai számíthatnak következetességére, szakmai tudására, emberségére és gyermekcentrikusságára. Az oktató-nevelő tevékenység területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Évi-díj kitüntetésben részesült.

Briegerné Nagy Katalin

óvodavezető helyettes
1978-tól, közel 33 éve dolgozik városunkban a pedagógus pályán. A Napközi Otthonos Óvoda Katica épületének óvodavezető- helyettese. Gyermekszeretettel, hivatástudattal és a családok iránti tisztelettel, szakmai tudásának folyamatos fejlesztésével, korszerűsítésével végzi mindennapi pedagógiai munkáját. Szakmai elismertsége és kollégái bizalma révén az elmúlt években mentoróvónői, munkaközösségvezetői, valamint közalkalmazotti tanácselnöki tiszteket is betöltött. Óvodavezető helyettesi feladatait két éve látja el maximális szinten. Hosszú időn át végzett kiemelkedő, színvonalas szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Marjánné Bacsó Csilla

tanító
1983 óta tanít Tiszaújvárosban, az Általános Iskola,AlapfokúMűvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusa. Tehetségfejlesztő szakértőként, szívén viseli a tehetséges tanulók képzését, továbbfejlesztését. Tanórán kívüli tevékenységét az ötletgazdagság jellemzi, számos szabadidős program szervezésével színesíti a tanulók mindennapjait. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, ötleteivel, tanácsaival segíti a tantestület munkáját. A több évtizedes kiváló pedagógiai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Évi-díj kitüntetésben részesült.

Kovácsné Pintér Éva

tanár
1982 óta tagja a tiszaújvárosi Széchenyi iskola nevelőközösségének az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanára. A tehetséggondozás területén kifejtett magas színvonalú munkája eredményeként tehetséggondozási munkaközösség- vezetői, majd kistérségi matematika szaktanácsadói feladatokat lát el. Lelekiismeretes szakmai munkájával, gyermekszeretetével, nagyfokú hivatástudatával kivívta vezetői és munkatársai megbecsülését,  bizalmát. A hosszú éveken át kifejtett nagyfokú hivatástudata, lelkiismeretes és magas szintű szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Évi-díj kitüntetésben részesült.

Lévai Eszter

napközis nevelő, tanító
1980-tól azArany János Iskola kollektívájának tagja az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusa. Elhivatottsága, gyermektisztelő és -szerető tevékenysége kitartó következetességgel párosul.Ahagyományos pedagógiai módszerek mellett nyitott minden új formára, programra, aminek eredményeként tantárgyait megszeretik a tanulók. Több évtizedes munkája során mindig törekedett a jó osztályközösségek kialakítására, emberi magatartásában is példamutató pedagógus. Elhivatott pedagógusi és kimagasló szakmaimunkája elismeréseként „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél" Évi-díj kitüntetésben részesült.

Dajkáné Mészáros Mária

kulturális menedzser
1971-ben, negyven éve kezdte meg könyvtárosi pályafutását, s az eltelt időszakban a könyvtári munka minden területén tevékenykedett a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtárának munkatársa. Kulturális menedzserként a könyvtári rendezvények szervezésével az évek során sikerült közelebb hoznia a város és vonzáskörzetének lakosságát a könyvtár sokszínű világához. 2008-ban szakmai munkája elismeréseként a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem kitüntetést vehette át, segítőkészségével, megbízhatóságával pedig kivívta az olvasók és munkatársai szimpátiáját. Negyven éves szakmai munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából „Tiszaújváros Közművelődéséért" Életmű díj kitüntetésben részesült.

Müllerné Burkus Klára

tanító

1980-tól tagja a Széchenyi iskola nevelőközösségének, az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusa. Tanítóként, testnevelő tanárként fontosnak tartja a gyermekek sportolását. 1990 óta ő irányítja a TIFO-Olvikor Diáksport Egyesület munkáját, sportelnökként pályázatok útján igyekszik minél több anyagi forrást szerezni a diáksport számára. Koordinálja, szervezi a gyermekek délutáni sport elfoglaltságait. Pedagógiai és emberi magatartása elismerésre méltó, mely által vezetői és munkatársai megbecsülését élvezi. Kiemelkedő sportvezetői és edzői tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj kitüntetésben részesült.

Filep Csaba

utánpótlás edző
1988 óta tevékenykedik városunkban, a TVK Mali Triatlon Klub utánpótlás edzője.Mind szakmailag, mind emberileg kiemelkedő munkát végez, melyet tanítványai teljesítménye is igazol. A korosztálynak megfelelő edzésmunka tervezése mellett, pedagógiai tevékenysége is jelentős, tapasztalatait, tudását kollégáival is szívesen megosztja. Viselkedése mindig sportszerű, együttműködése példamutató. Kiemelkedő munkájának köszönhetően csapata mintapéldája a magyar triatlon utánpótlásának. Az utánpótlás nevelés területén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért" Évi-díj kitüntetésben részesült.

Erdei Imréné

takarító
Közalkalmazotti jogviszonya 1987-ben kezdődött az Általános Művelődési Központban. A Városi Intézményellátó Szervezet munkatársa, közel huszonöt éve dolgozik Tiszaszederkény közintézményeiben. Atakarítás mellett munkakörébe tartozik a tiszaszederkényi épületek egyedi gázfűtőberendezései ellenőrzésének felelőségteljes feladata is. Munkáját a szakmai intézmény érdekében, mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen végzi. Segítőkészsége, aktivitása példaértékű, magatartásával elősegíti az intézményi feladatok mindennapi gördülékeny megoldását. Igényes, színvonalas szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Plaszkó Gyuláné

titkárnő
A TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársa 1984 óta, közel harminc éve dolgozik gyors-és gépírói, majd titkárnői munkakörében. Tanúbizonyságot téve szorgalmáról, kitartásáról és megbízhatóságáról, munkája során már több ügyvezető igazgató tevékenységét is segítette.Atársaság átalakulásai során, közvetve mindig Tiszaújváros közfeladatainak ellátását szolgálta. Munkája elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" Életműdíj kitüntetésben részesült. Berta László mentő gépkocsivezető 1995-től nyugállományba vonulásáig dolgozott a tiszaújvárosi mentőállomáson. Jó képességei és szakmai érdeklődése miatt az esetkocsin teljesített szolgálatot. A közösség aktív tagjaként vett részt a szakmai továbbképzéseken, a bemutató jellegű mentési gyakorlatokon. Közvetlensége, a munkához való hozzáálása miatt közkedvelt személlyé vált a munkatársak körében. Abetegekkel, valamint a kollégáival való viszonyát egyaránt az emberségesség és a segítőkészség jellemezte. Színvonalas munkája elismeréseként és nyugállományba vonulása alkalmából „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Petneházi Szilveszterné

területi védőnő
1979-óta dolgozik a Városi Rendelőintézetben, a körzeti gyermekorvosok szakmai felügyelete mellett járja a kisgyermekes családok otthonait és szakmai tanácsaival segíti a kismamákat. A családlátogatásokon túl a rendelőintézeti terhes és csecsemő-tanácsadások kapcsán is figyelemmel kíséri a körzetébe tartozó gyermekek fejlődését és egészségi állapotát. Magas színvonalú szakmai munkája mellett számos közérdekű feladatot vállal, különösen a fiatalok egészségneveléssel kapcsolatos ismereteinek bővítése, betegségmegelőzése és fizikális egészségmegőrzése érdekében. A városért és lakosságáért kifejtett szakmai és közösségi önfeláldozó tevékenységéért a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Bertók János

gondnok
1990 óta a Tiszaújvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gondnoka. Sokrétű munkakörében gondoskodik minden az épület állagmegőrzésével, műszaki állapotával, üzemképességével, tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hivatal működőképességéhez szükséges anyagbeszerzésről, az önkormányzat személygépjárműveinek üzembentartási feladatairól. Részt vesz az testületi és bizottsági ülések, egyéb rendezvények technikai lebonyolításában, ellátja a hivatal telefonközpontjának kezelését, valamint tájékoztatást nyújt a hivatal és az ügyfélfogadás rendjéről. Lelkiismeretes munkavégzésének köszönhető, hogy a polgármesteri hivatal technikai működése zavartalan. A közigazgatásban végzett több mint két évtizedes kiemelkedő munkavégzése, kimagasló szakmaszeretete, példamutató helytállása elismeréseként a „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban" Életműdíj kitüntetésben részesült.

Dr. Adorján Enikő

rendőr őrnagy
1997-ben kezdte meg szolgálati jogviszonyát a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon. Az Igazgatásrendészeti Osztály osztályvezetője először közalkalmazottként, majd hivatásos állományba kerülését követően nyomozóként, később a rendőrkapitányság hivatalvezetőjeként látta el feladatait.Munkája során kiválóan hasznosítja korábbi beosztásaiban megszerzett tapasztalatait is.A törvény és jogszabály változások tekintetében naprakész. Beosztottjai előtt nagy tekintélye van, képes megfelelően motiválni és irányítani, ebből eredően az osztályon dolgozó kollégákat is az összehangolt, színvonalas munka jellemzi. Kiváló munkavégzése, tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Közbiztonságáért" Évi-díj kitüntetésben részesült.

Budai Tibor

műszaki vezető
1987 óta teljesít tűzoltói szolgálatot, majd 1995-től a TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. műszaki vezetője. Feladatkörébe tarozik a laktanya és a gépjárműpark üzemeltetése, valamint a személyi állomány egyéni védőfelszereléseinek kifogástalan állapotban tartása is. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az ISO minőségbiztosítási rendszer kiépítésében, feladatait nagy hozzáértéssel és rátermettséggel látja el. Munkájával jelentősen hozzájárul a működési terület tűzbiztonságának magas színvonalához. A tűz elleni védekezés érdekében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenységének elismeréseként „Pintér Ferenc " Életműdíj kitüntetésben részesült.

Berta Judit

szerkesztő
A Tisza Televízió egyik vezető szerkesztője, 15 éve dolgozik a helyi televíziózásban. Aműsorszerkesztés mellett dolgozik riporterként, műsorvezetőként és az írott sajtóban, a Tiszaújvárosi Krónika hasábjain is találkozhatunk írásaival. Három éve állandó műsorvezetője a 60 perc című közéleti magazinnak.Atelevíziónézők és a szakma egyaránt elfogadta a közvetlen, kollégáihoz alkalmazkodó, a problémákra érzékenyen reagáló médiaszemélyiséget. A több mint egy évtizedes színvonalas, a város jó hírnevét szolgáló és gazdagító médiatevékenysége elismeréseként „Lovas Lajos díj" Évi-díj kitüntetésben részesült.