Pályázat - Közterület-felügyelő

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:

 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt végzettségek, szakképesítések,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői vizsga,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • helyismeret.

Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • kísérőlevelet,
 • szakmai önéletrajzot,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
 • oklevelek, bizonyítványok másolatait.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

Az állás 2019. június 17-től tölthető be.

A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez kell címezni.

Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.