Elektronikus ügyintézés

Tisztelt Felhasználó!

Köszöntjük Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának E-közigazgatási oldalán!

Elsődleges célul tűztük ki az ügyfélbarát önkormányzat erősítését, amelynek nélkülözhetetlen eleme az e-ügyintézés. Ennek köszönhetően a későbbiekben sorban állás nélkül, akár otthonról is kezdeményezheti különböző ügyeinek intézését.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont a) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. értelmében a magánszemélyeknek lehetősége van ügyeiket elektronikus úton intézni, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfélként eljáró jogi képviselők részére kötelezettség az elektronikus ügyintézés. Amennyiben – jogszabályi előírás ellenére – a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges ún. hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, a Hivatal az eljárását elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja, de egyidejűleg kezdeményezi törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

A fenti követelményeknek megfelelően Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

  1. az ASP ELÜGY portálon közzétett űrlapok (https://ohp.asp.lgov.hu),
  2. az E-papír szolgáltatáson keresztül szabadszöveges nyomtatványok útján (https://epapir.gov.hu),
  3. építéshatósági ügyekben az ÉTDR rendszeren keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézési lehetőséget.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval vagy gazdálkodó szervezet esetén cégkapuval. Az ügyfélkapu, cégkapu regisztrációval, E-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

A fentiek alapján a természetes személy ügyfél az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatás ellenértékének megfizetését – választása szerint – elektronikus úton is teljesítheti, addig a gazdálkodó szervezet ügyfélnek az elektronikus út használata kötelező.

Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja: bankkártyával a Hivatal POS terminálján vagy banki átutalással az adott üggyel kapcsolatban megadott bankszámlaszámra történő megfizetés. A bankszámlaszámok listája ide kattintva érhető el.

A rendelkezési nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybe vételére.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai: internetes ügyintézésre, telefonos ügyintézésre, elektronikus kapcsolattartásra, postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak

Rendelkezést itt tehet: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/rny.html

Az egyes eljárások során az ügyfelek személyazonosságát ügyfélkapu használatával, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás (a legújabb típusú igazolvány a számítógéphez csatlakozott egy külön, személyes kódmegadásra alkalmas eszközbe téve), részleges telefonos kódú azonosítás használatával lehet ellenőrizni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

A Hivatal által az elektronikus kapcsolattartásra elfogadott irat-formátumokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. számú melléklete sorolja fel (. txt, .pdf, .docx, .odt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .mpeg, .mpg, .mp3, .wav).

A Hivatal illetve ügyfélszolgálatának elektronikus elérhetőségei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Hivatal a válaszát a természetes személy ügyfél Értesítési Tárhelyére, a cégkapus regisztrációval rendelkező ügyfél esetén a cégkapus tárhelyre, hatósági ügyfél esetén pedig a Hivatali Kapus tárhelyre juttatja el. Az elektronikus úton beküldött dokumentumok Hivatal általi befogadásáról Feladási Igazolás, a Hivatal általi letöltésről pedig Letöltési Igazolás készül, melyet a Központi Rendszer eljuttat a beküldő tárhelyére.

Kérjük, hogy az elektronikus űrlapok benyújtása előtt az adott ügytípus elbírálásához szükséges mellékletekről, illetve az eljárási terhek összegéről az ügyfélterminálon tájékozódni szíveskedjen. Az ügyfélterminál itt érhető el: http://ugyfelterminal.tujvaros.hu

Az ASP ELÜGY Portál működéséről:

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az ASP rendszerben igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

  • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

  • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

  • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

pdfTájékoztató az ELÜGY (Önkormányzati Hivatali Portál) használatáról adóügyek esetében

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Az ASP ELÜGY portálon jelenleg az alábbi űrlapok találhatók:

Ágazat

Ügytípus

Űrlap

Adóügy

Általános adónyomtatványok

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Méltányossági kérelem

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Általános adóigazolási kérelem

Megkeresés köztartozás behajtására

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Egyszerűsített részletfizetési kérelem

Bevallás előrehozott helyi adóról

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Építményadó

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról

Gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó bevallás

Helyi iparűzési adó

HIPA bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről 2014-2018

HIPA bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről

HIPA adóelőleg-kiegészítés bevallás

Jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Településüzemeltetési, vagyonkezelés ügyek

Használat

Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem

Ipar- és kereskedelmi ügyek

Szálláshely

Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshelyszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Szálláshely megszűnésének bejelentése

Üzleti tevékenység

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Működési engedély visszavonási kérelem

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

Anyakönyvi ügyek

Kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Hagyaték

Nyilatkozat

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

 

 Reméljük, hogy az elektronikus ügyintézés az Ön megelégedésére szolgál, és használatával még egyszerűbbé válik hivatalos ügyeinek intézése!

pdfTiszaújváros Város Önkormányzatának és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnak bélyegzőhasználatról, elektronikus aláírásról és másolatkészítésről szóló szabályzata