3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:

 • A Szociális csoport vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó anyagi és eljárásjogi jogszabályi előírások érvényesülése tárgyában folytatott le ellenőrzést. A szakmai ellenőrzés során megállapítást nyert a vizsgálattal érintett – 2017. január 1. és 2017. december 31. napja közti időszakban rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása tárgyában keletkezett 10 db, jogerősen lezárt – ügyiratokban határidőben történő döntéshozatal, minden ügytípusban rendkívül alapos, kifogástalan és jogszabályszerű eljárásvitel tapasztalható.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

http://onkormanyzat.tujvaros.hu

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről (4225/2008. 170/Ökth.)

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata belső kontrollrendszer kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről (128/2014. (VIII.28.) számú határozat)

pdfA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése

pdfAz önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2021.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzatra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

-

A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Közvélemény-kutatás adatai:

Közvélemény kutatás 2009:

1_Vezetői összefoglaló

2_Ábrák_1

3_Ábrák_2

4_Nyitott kérdések

5_Összehasonlító adatok

6_Gyorsjelentés

7_Kérdőív

 

Közvélemény-kutatások

KSH honlapja:

www.ksh.hu

Működési statisztika (az adatszolgáltatásért valamennyi szervezeti egység felel)

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika iktatott ügyiratokról:

2012. évi iktatott ügyiratok

2012. évi önkormányzati hatósági ügyek

2012. évi államigazgatási hatósági ügyek

2013. évi iktatott ügyiratok

2013. évi önkormányzati hatósági ügyek

2013. évi államigazgatási hatósági ügyek

2014. évi iktatott ügyiratok

2014. évi önkormányzati hatósági ügyek

2014. évi államigazgatási hatósági ügyek

2015. I. félévi iktatott ügyiratok

2015. II. félévi iktatott ügyiratok

2015. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2015. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2015. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2015. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2016. I. félévi iktatott ügyiratok

2016. II. félévi iktatott ügyiratok

2016. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2016. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2016. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2016. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2017. évi iktatott ügyiratok

2017. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2017. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2017. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2017. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2018. évi iktatott ügyiratok

2018. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2018. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2018. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2018. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2019. évi iktatott ügyiratok

2019. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2019. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2019. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2019. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2020. I. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2020. II. félévi önkormányzati hatósági ügyek

2020. I. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2020. II. félévi államigazgatási hatósági ügyek

2020. évi iktatott ügyiratok

 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály

Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekről (tornatermek, sportudvarok) éves kihasználtsági adatok.


Adatgyűjtés összesített eredményei:

Középfokú oktatási intézmény, tornaterem:

 • iskolai sport: 4 267 óra/év
 • utánpótlás: 55 óra/év
 • versenysport: 260 óra/év
 • szabadidősport: 419 óra/év
 • egyéb: 124 óra/év

Alapfokú oktatási intézmény, tornaterem:

 • iskolai sport: 4 869 óra/év
 • utánpótlás: 484 óra/év
 • szabadidősport: 348 óra/év
 • egyéb: 62 óra/év

Alapfokú oktatási intézmény, sportudvar:

 • iskolai sport: 1 944 óra/év
 • egyéb: 2 854 óra/év

Adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi programról szóló Korm. rendelet alapján:
- Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
- Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól
www.ksh.hu

Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály:

 • alapinformáció a települési önkormányzat illetékességi területén működő infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről,
 • mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ráfordítások,
 • jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról.