Lejárt reklámtáblák

A polgármesteri hivatal felhívja a közterületen elhelyezett reklámtáblák tulajdonosait, hogy a közterület használat határideje 2010. december 31-én lejárt. Amennyiben a tábla tulajdonosa a közterület használatára vonatkozó igényét a továbbiakban  is fenntartja, kérelmet kell  benyújtania a polgármesteri hivatal városfejlesztési és városüzemeltetési irodájában.  A kérelem benyújtásának határideje: 2011. február 15. Felhívjuk az érintettek figyelmét, amenynyiben a kérelem benyújtásának a megadott határidőig nem tesznek eleget és a reklámtáblát nem távolítják el, úgy azt a tulajdonos költségére a polgármesteri hivatal megteszi.