Polgármesteri hivatali kiemelt célok

A képviselő-testülete a 2011-2014. évi kiemelt  célok meghatározására vonatkozó javaslatot  megtárgyalta és az alábbi döntést  hozta: 

A képviselő-testület a 2011-2014. évekre  vonatkozóan a hivatal kiemelt céljait az  alábbiak szerint határozza meg: 

Közreműködik az önkormányzat 2011- 2014. évi programjának elkészítésében, eredményes, hatékony végrehajtásában. Kiemelten kezeli: a város lakossága életkori összetételének megfelelő szociális-egészségügyi ellátórendszer fenntartását, módosítását, a város működtetésének és finanszírozásának kérdését, ennek érdekében folyamatosan vizsgálja a bevételnövelési lehetőségeket és javaslatokat fogalmaz meg a kiadások csökkentése érdekében, az intézményfenntartás, városüzemeltetés feltételeinek biztosítását. Közreműködik a széleskörű társadalmi véleményalkotás rendszerének hatékonyabbá tételében, átalakításában, működtetésében.

A hatékonyabb feladatellátás érdekében avonatkozó központi és helyi szabályozások maradéktalan betartása mellett az ügyfelek pontos és szakszerű tájékoztatása, az ügyintézési határidők pontos betartása. Az intézményfenntartás, városüzemeltetési feltételek biztosítása, valamint a fejlesztések megvalósítását elősegítő kedvező lehetőségek, források megteremtése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít, illetve készíttet és közreműködik azok megvalósításában. A városi honlap átalakítása, áttekinthetőségi, használhatósági szempontokat figyelembe vevő felhasználóbaráttá tétele, valamint az önkormányzati érdekeltségi körbe tartozó honlapok arculatának egységesítése.Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben és kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, megismerésük biztosítása elektronikus formában.Széleskörű nyilvánosság biztosítása az önkormányzat beszerzései során, a helyi vállalkozások figyelmének felhívása a kiírandó pályázatokra. Az elektronikus kapcsolattartás növelése a Polgármesteri Hivatalon belül, illetve az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felé.Apapír alapú adatforgalom folyamatos csökkentése, az elektronikus adatforgalom növelése. Az alkalmazott számítógépes ügyintézési programok készség szinten történő használata. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy évente adjon tájékoztatást a kiemelt célok időarányos végrehajtásáról.