2019. évi EP választások

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztársasági elnök 2019. május 26-ra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján választási szervnek minősül a választási bizottság és a választási iroda.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A választási irodák a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat végeznek. Bővebb, általános jellegű információt a www.valasztas.hu honlapon talál.
A választási szervek működésével és a választással kapcsolatos tudnivalókat, hasznos információkat az alábbi linkek valamelyikére kattintva ismerheti meg: