AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament tagjai 2014. évi választásának időpontját 2014. május 25. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A választással kapcsolatos tudnivalók

Az Európa Parlament tagjainak választása során a választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.


Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:

  • minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint
  • az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,

és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja.

 

Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2014. május 25-én lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A választópolgár legkésőbb 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezés személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelemnyomtatvány igényelhető a helyi választási irodán.

 

Mozgóurna

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodánál lehet benyújtani. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig be kell érkeznie. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül lehet benyújtani.

 

Szavazás

Szavazni 2014. május 25-én 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Átjelentkezéssel szavazni a 08. számú szavazókörben (Derkovits Kulturális Központ, Széchenyi út 2.) lehet.

A szavazáshoz szükséges érvényes okiratok:

  •  személyazonosító igazolvány, mely tartalmazza a lakcímet is (régi típusú) vagy
  •  személyazonosító igazolvány (új típusú) és lakcímigazolvány vagy
  •  útlevél és lakcímigazolvány vagy
  •  vezetői engedély és lakcímigazolvány

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!

Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.

Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listák közül egy listára lehet, a lista neve melletti körbe, tollal írt két egymást metsző vonallal (+ vagy X/).