2.10 Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A jegyzői referens fogadja és iktatja a beérkezett adatigényeket és a jegyzőhöz továbbítja azokat.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Polgármesteri Hivatal az igény megérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell megindítani a Hivatal ellen. Az illetékes bíróság a Miskolci Törvényszék. A bíróság soron kívül jár el.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Jegyzői referens

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tiszaújváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Postacím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

Földrajzi helye: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

Telefonszám: 49/548-000

Fax: 49/548-001

elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Biró Gergely adatvédelmi tisztviselő

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2018. évben 19 kérelem érkezett be, melyből
- teljesített: 11 db
- részben teljesített: 1 db
- elutasított: 7 db

Az Önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen szerződési feltétel.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Önkormányzat az egyik szerződő fél

Nincs ilyen szerződés.