2.03 Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

- településfejlesztés,

- településrendezés,

- épített és természeti környezet védelme,

- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,

- csatornázás,

- köztemető fenntartása,

- helyi közutak és közterületek fenntartása,

- helyi tömegközlekedés,

- köztisztaság és településtisztaság,

- közbiztonság helyi feladatai,

- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

- a vízrendezési és a csapadékvíz elvezetési hálózat kiépítése és üzemeltetése,

- a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése, szükség szerinti bővítése és folyamatos fenntartása,

- a köztemető fenntartása, illetve szükség szerinti bővítése,

- a helyi közutak burkolatának és elemeinek fenntartása, cseréje, szükség szerinti pótlása,

- közterületi zöldfelületek (gyepfelületek, parkerdők, ligetek) fenntartása,

- a helyi tömegközlekedés hálózati nyomvonalának kialakítása és az üzemeltetés támogatása,

- a köztisztasági és településtisztasági, ezen belül a települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, a hulladékgazdálkodás elemeinek kialakítása, a hulladék-lerakóhely kijelölése,

- a helyi energiaszolgáltatás rendszerének kialakítása, amely magában foglalja a gázellátást, a távhő- és melegvíz szolgáltatást és az elektromos energiaellátást

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

Tájékoztató közszolgáltatások igénybevételének rendjéről

 

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A közszolgáltatások díjai és a díjkedvezményre jogosultak köre, valamint a kapható kedvezmény mértéke a mellékletben hivatkozott rendeletben foglaltak szerint. Hulladékelszállítási díjkedvezményre jogosultak a 65. év feletti városlakók.

 

Tájékoztató közszolgáltatások igénybevételének rendjéről