2.01 Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Városüzemeltetés:

- helyi autóbusz közlekedés biztosítása,

- Egyedi Lakástulajdonosok, Társasházak és Lakásszövetkezetek Egyesülete felújítási alapjának támogatása,

- panelprogram működtetése,

- energiaracionalizálási program működtetése.

 

Köznevelés:

- óvodai vízhez szoktató program biztosítása

 

Sport:

- önkormányzat által meghatározott kiemelt sportágak (labdarúgás, kosárlabda, kajak-kenu, triatlon) támogatása

- köznevelési intézményekhez kötődően működő diáksport egyesületek úszásoktatásához létesítményhasználat biztosítása

 

Egészségügy:

- szakellátás biztosítása

 

Kultúra:

- közérdekű muzeális gyűjtemény fenntartása

- Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében való részvétellel Tiszaújváros Járás kistelepüléseinek könyvtári ellátása

 

Szociális ellátások:

- év végi támogatások
- hulladékszállítási díjtámogatás és kábel TV előfizetési díjtámogatás
- első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása
- fiatalok életkezdési támogatása
- születési támogatás
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott adósságcsökkentési települési támogatás
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás
- hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása
- idősek átmeneti elhelyezésének biztosítása
- idősotthoni ellátás biztosítása
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

 

Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások:

- tankönyvtámogatás,

- szociális alapú intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény,

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés,

- táboroztatási támogatás,

- iskolakezdési támogatás.

 

 Egyéb:

- önkormányzati közalapítvány működtetése,

- alapítványi támogatás,

- egyesületek, civil szervezetek támogatási  alapjának működtetése,

- városi informatikai hálózat működtetése,

- Tiszaújváros Kártya alkalmazása,

- egyéb támogatások.