Molnar_T_crop150

Tisztelt Látogató!
Szeretettel köszöntöm Önt a Polgármesteri Hivatal honlapján.
Dr. Molnár Tamás jegyző

energ

Gazdasági Program
Kezdőlap

Majális és vásár - Parkolás, közlekedés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. május 1-jén városunkban megrendezzük a hagyományos Majálist és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne:

- Kazinczy út Tisza út – Bartók Béla úti szakasza - Széchenyi út Kazinczy út – Béke úti szakasza - Ifjúsági Park Bartók Béla úti garázssor mögötti területe.

Kérjük, hogy 2014. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazókat, hogy május 1-jén az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint történik.
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti megállóhely zárva lesz. A helyközi járatok Mezőcsát-Polgár irányába, illetve irányából: Autóbusz állomás - 35. sz. főút - Tiszaújváros, bejárati úti megállóhely - Tiszaújváros VOLÁN üzemegység megállóhely útvonalon közlekednek. A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) megállóhelyet nem érintik. A helyi és szerződéses járatok útvonala a következő: Autóbusz állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tiszaszederkény, 35. sz. főút, Jabil, illetve a 35. sz. főút irányába. Visszafelé: Jabil, 35. sz. főút, Tiszaszederkény - Szederkényi út - Rózsa út - Bethlen G. út – (az utasok leszállítása a Bethlen G. úti helyijárati megállóhellyel szemben, a járdaszigetre történik) - Bartók Béla út - Autóbusz állomás

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

Módosítás: (2014. április 23. szerda, 14:34)

 

Parkoló- és útlezárások

A Derkovits Kulturális Központ értesíti a lakosságot, hogy a BIZTONSÁG NAPJA rendezvényhez kapcsolódóan útlezárások lesznek az alábbiak szerint:

 • 2014. április 25. (péntek) 20.00 órától – április 26. (szombat) 20.00 óráig: TISZA ABC parkolója 
 • 2014. április 25. (péntek) 20.00 órától – április 26. (szombat) 20.00 óráig: Hotel Phőnix melletti nagy parkoló 
 • 2014. április 26. (szombat) 10.00 – 20.00 óra között: a Bethlen Gábor út Hotel Phőnix és a Rózsa út kereszteződéséig tartó szakasza, az Építők útja Kazinczy és Bethlen Gábor út közötti szakasza, valamint a Kazinczy út Építők útja és Rózsa út közötti szakasza.

Tisztelettel kérjük, hogy a rendezvény zavartalansága érdekében az érintett részeken ne parkoljanak. Megértésüket köszönjük! 

 

Pályázati felhívás - Mecenás

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanév második félévére
A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati célok:

Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2013/2014-es tanév második félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.

Pályázati feltételek:

 • tiszaújvárosi állandó lakóhely,
 • első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
 • a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el az előző félévben, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.

A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények). Pályázat beadási határideje és helye:

Határideje: 2014. május 16. (péntek)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
Kötelezően beadandó mellékletek:

 • pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető innen,
 • a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról. a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma  

Módosítás: (2014. április 16. szerda, 15:23)

 

Díjmentes érvényesítés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete döntött a TISZAÚJVÁROS KÁRTYÁK érvényesítési díjáról. A döntés szerint a 2014. évi érvényesítés DÍJMENTES. Az érvényesítés ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében történik.
Az érvényesítéshez szükséges iratok:

 •  Tiszaújváros kártya - Személyi igazolvány
 • Lakcímigazoló kártya Az érvényesítés
 • 2014. évi hologrammal

személyesen, illetve meghatalmazás alapján történik. A 2013. évi hologramok 2014. április 30-ig érvényesek 

 

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014. április 24-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében. Napirendi javaslat:
Zárt ülés:

 1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére és értékesítési feltételeinek meghatározására
 2. Javaslat a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők jogosultságának felülvizsgálatára

Nyilvános ülés:

 1.  Beszámoló az önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 
 2. Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyására 
 3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének költözésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 4. Javaslat a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium átszervezésével kapcsolatban 
 5. Javaslat a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatban 
 6. Javaslat az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötésére 
 7. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéseinek és alapító okiratainak módosítására 
 8. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány alapító okiratának módosítására
 9. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2013. évi tevékenységéről szóló szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés jóváhagyására 
 10. Javaslat a kulturális szakemberek 2014-2020. évi továbbképzési tervének jóváhagyására
 11. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetési szerveinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

Kérdések

 

Lakóépületek energiatakarékossági pályázata

Tiszaújváros Város Önkormányzata
pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépü-letek energiatakarékosságot célzó beruházásainak
2014. évi támogatására

I. A támogatás célja

A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező utólagos hőszigetelési munkáinak, valamint a lépcsőházakban található külső nyílászárók cseréjének támogatása.

II. A pályázók köre

A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak közös-sége, amelyek a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, illetve a lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni.

III. Pályázati feltételek

 1. Támogatás igényelhető a
  • - lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületének utólagos hőszigetelési munkáinak elvégzésére,
  • - a lakóépületek lépcsőházaiban a külső nyílászárói hőszigeteltre történő cseréjéhez,
  • - a lépcsőházak bejárati nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
  • - a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszigetelésének felújítására,
  • - homlokzat szigetelés azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.
 2.  Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére, amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.
 3. Megkezdett beruházásra támogatás nem igényelhető.
 4. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó az Önkormányzathoz benyújtott pályázatához csatolja be a társasházi vagy lakásszövetkezeti közgyűlés külső falfelületek szigetelésére, illetve a lépcsőházak hőmegtakarítást eredményező beruházás elvégzésére vonatkozó határozatát, vagy felújítási alap hiányában valamennyi lakástulajdonos egybehangzó nyilatkozatát a saját erő vállalására vonatkozóan.A lakásszövetkezetek, illetve társasházak közösségének saját erőként a korszerűsítés teljes beruházási költségének legalább 70%-át kell vállalnia a munka elvégzéséhez.
 5. Az Önkormányzat az általa megítélt támogatás összegét közvetlenül a támogatásban részesülő lakásszövetkezetnek és a társasháznak, kizárólag a pénzintézet által vezetett bankszámlára történő átutalással folyósítja a műszaki átadást és a lakóközösség képviselője, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ezzel a feladattal megbízott képviselője által leigazolt számla benyújtását követően.

Bővebben...

 
Magyar Államkincstár

allamkincstar

Látogatva
mod_vvisit_counterMa558
mod_vvisit_counterTegnap6016
mod_vvisit_counterHéten32682
mod_vvisit_counterElőző héten58910
mod_vvisit_counterHónapban186632
mod_vvisit_counterElmúlt hónapban261464
mod_vvisit_counterÖsszesen1211621

Oldalainkat 100 vendég böngészi
Térkép